Karma 2018-marec-april

V reviji "KARMA" je bil za mesec marec/april 2018 objavljen moj članek ZAVEDANJE je nekaj drugega, ki si ga lahko preberete s klikom TUKAJ ali na sliko.

Več o temi zavedanje pa si lahko preberete v spodnjem članku.

 

VEM (glava)
ZAVEDAM = OZAVEŠČAM (zavest, duša, notranjost, notranji jaz)

Dobil sem povabilo, da vam napišem članek. Iskal sem tematiko, ki je pomembna za ta trenutek in ta čas. Tematika naj bi bila najbolj slišna in sprejeta za vse ljudi, ne samo za peščico ljudi. Vsi smo vredni, da svoje osnovno življenje spremenimo v boljšo kvaliteto življenja. Naj naše življenje vsebuje veliko zdravja, miru, sreče, veselja, urejenih odnosov, ljubezni, harmonije...

Vse to želim, da imamo vsi.

Izbral sem naslov Vedenje – Zavedanje, ki je zelo pomembno za vse nas, ki živimo tukaj na zemlji.

Vedenje:

Vem je beseda, ki jo že ptički na drevesih uporabljajo, tako kot mi dnevno. Je zelo lepa beseda, kratka in ima hiter odziv. Na vprašanje, razlago sogovornika odgovorimo z Vem in s tem zaključimo pogovor. Je beseda odmika, ki se jo lasti naš um (»glava«) in ne dovoli, da bi s spoznanjem sprejetjem situacij, dialogov prišlo do frekvence ozaveščanja, ki prinaša spremembe. Vodi jo energija, ki je nasprotje ljubezni (svetlobe).

Vedenje – Vem – vedež pod tem lahko razumemo, da imamo veliko znanja. Z drugo besedo smo teoretično zelo močni, vendar tega znanja v praksi ne uporabljamo. Iz osebne (duhovne) rasti, je to znanje lahko »škodljivo« za nas, kar želi od nas spremembe v razmišljanju, besedah in dejanjih. Želi oz. zahteva opustiti stare navade (preteklost) in zaživeti v sedanjosti in prihodnosti z novim pogledom, ki ga vodi naša notranjost (notranji jaz, duša, zavest).
Ima frekvenco STRAHU, ki je v večini primerov največja ovira za naše spremembe v življenju (Strah, da mi ne bo uspelo, da ne bom zmogel/a, da nisem dovolj dober/a, vreden/a, da nimam smisla, da sem že prestar/a, strah sprejeti dobrine, ki mi jih osvoboditev preteklosti prinaša, strah posledic sprememb, ki bi jih s tem pridobil/a da bom drugačen/a, da me ljudje ne bodo sprejeli, da bo izgubil/a stare prijatelje...)

Vse to je povezano z osebno – duhovno preobrazbo. Če ste se v tem napisanem do sedaj prepoznali, Vam v tolažbo napišem, da ima veliko ljudi na tem področju težavo in niste edini.

ZAVEDANJE
Ni velika razlika, samo pred besedo Vedanje dodamo črki ZA in dobimo zavedanje. Pomen frekvence energije te besede je zelo močna. Veliko ljudi se boji oz. jih je strah dejanja, ki prinaša ta »beseda« v naša življenja.

V vsakem dejanju je prisotna in z njo lahko napravimo naše življenje zelo kvalitetnejše. Od nas zahteva, da smo v trenutku in času, harmonizirani v življenju. Ne moremo živeti včerajšnjega dneva, ali prejšnjega trenutka, ker ta več ne obstaja. Je samo še spomin, lahko lep ali grd. To je že preteklost.

V našem telesu njeno delovanje občutimo, kot dobro počutje, zadovoljstvo, harmonijo, ljubezen... Fizično jo zelo dobro občutimo v srčnem centru, kot toplino, dobro počutje, lahkotnost, umirjenost, srečo, veselje, zadovoljstvo, mir... Vsako dejanje, ki ga sprejmemo je prav, da ga sprejmemo in ozavestimo. Se ga Zavedamo, SAMI mu damo možnost, da ga spremenimo v frekvenco energije, ki je dobra za nas in druge. Z ozaveščanjem, zavedanjem in sprejetjem dejanj imamo možnost odpustiti, osvoboditi svojo preteklost (travm, vzorcev, prepričanj, jeze, žalosti, maščevalnosti, karmičnih konfliktov...) in s tem napravimo naše življenje odprto, da v njega vsakodnevno sije sonce in prinaša bogato počutje na vseh področjih. Vsebuje vse tisto kar sem že naštel.

Želim, da razumete to razliko med Vedenjem in Zavedanjem. Lahko vam to razložim tudi s tem, primerom besed, ki prinašajo spremembo:

OPROSTIM – »OPROSTI«

ODPUSTIM
OSVOBODIM

OPROSTI je večkrat uporabljena beseda. OPROSTIMO z našo glavo, razumom, vendar do tega dejanja, osebe, situacije lahko še vedno gojimo jezo, zamero, sovraštvo...Tukaj ni ljubezni. Počutje ni ravno odlično.

ODPUSTIM. Tukaj gre za dejanje zavedanja, sprejetja stanja. Z dušo, notranjim jazom, odpustim to stanje, preteklost, odnose... in dovolimo, da ljubezen živi v
nas in odnosu do drugih. Naše počutje je bogato in kvalitetnejše.

OSVOBODITEV je pa takrat, ko se zavedamo, da vsa tri dejanja (oprostim, odpustim in osvobodim) skupaj imajo pomen in so nerazdružjiva. Z udejanjenjem v naše vsakdanje življenje pridobimo popolno harmonijo na vseh področjih v življenju. Osvobodimo sebe in druge v mislih, besedah in dejanjih.

Želim vsem Vam, da vse napisano poskušate razumeti, lahko večkrat prečitate, da vam bo razumljivo, ozaveščeno in sprejeto. Ga daste v svoje življenje in omogočite sebi in drugim fizično in duhovno rast »v najboljšo osebo na svetu!«
Vredni ste tega!

Z duhovnim blagoslovom Vam želim bogatejše življenje na vseh področjih.
Edvard Berginc